tracatment depressió alastrué manresa

(Depressió / Ansietat), trastorns dissociatius, Trastorn obsessiu-compulsiu, trastorns de la conducta , Fòbies específiques, trastorns del neurodesenvolupament (TDAH, TEA, Trastorns de la Comunicació)

Intervenim en tota mena de trastorns que afecten tant a infants com adults. Oferim un acompanyament terapèutic de qualitat per abordar de manera efectiva els trastorns i desafiaments següents:

Depressió i ansietat: Aquests trastorns afecten significativament l’estat d’ànim i el benestar emocional de les persones. El nostre equip de psicòlegs està capacitat en diferents enfocaments terapèutics, com la teràpia cognitivoconductual (TCC) i la teràpia basada en l’acceptació i el compromís (ACT), per ajudar-lo a comprendre i manejar els símptomes associats a la depressió i l’ansietat.

Trastorns dissociatius: Els trastorns dissociatius es caracteritzen per una disrupció en la integració de la identitat, la memòria i la consciència. El nostre enfocament terapèutic se centra en el desenvolupament d’habilitats d’autoregulació, l’exploració dels esdeveniments traumàtics subjacents i la promoció de la integració i la coherència a l’experiència personal.

Trastorn obsessivocompulsiu (TOC): El TOC es caracteritza per pensaments intrusius i recurrents, així com per comportaments compulsius repetitius. Els nostres terapeutes utilitzen tècniques basades en la TCC, com l’exposició i prevenció de resposta (EPR), per ajudar-lo a reduir la interferència dels símptomes obsessivocompulsius en la seva vida diària.

Trastorns de la conducta: Aquests trastorns es refereixen a patrons persistents de comportament desafiador o disruptiu. El nostre enfocament terapèutic implica treballar tant amb l’individu com amb el seu entorn per identificar els factors desencadenants i desenvolupar estratègies de maneig i canvi de conducta.

Fòbies específiques: Les fòbies són pors irracionals i aclaparadores cap a objectes, situacions o animals específics. Fem servir tècniques terapèutiques basades en l’exposició gradual i l’aprenentatge d’estratègies d’afrontament per ajudar-vos a superar les vostres fòbies i recuperar el control sobre la vostra vida.

Trastorns del neurodesenvolupament: Entre ells s’hi inclouen el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l’espectre autista (TEA) i els trastorns de la comunicació. Els nostres professionals estan capacitats en el diagnòstic i el tractament d’aquests trastorns, brindant suport tant als individus com a les seves famílies.

Related Projects

Obrir WhatsApp
💭 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
En que podem ajudar-te?